ELICSIA

- La nostra constant amb el sector es innovar i buscar nous reptes, per aquest motiu CABRE GROUP juntament amb ELICSIA SINGULAR tenim un vincle col•laborador amb construir el seu somni, pensem que la construcció amb sostenibilitat, respectant el medi ambient, i estalviant pel client amb la millora de l’eficiència energètica el seu projecte serà la màxima excel•lència i completa satisfacció.

 • STEEL FRAMING

  STEEL FRAMING

  DURABILITAT, QUALITAT I SEGURETAT: L'acer és un material de comprovada resistència, incombustible i donat que per al ús en aquest sistema (SF) és galvanitza i es munta en panells, augmenta moltíssim la durabilitat de l'estructura. Es pot dissenyar qualsevol tipus de construcció i amb qualsevol acabat. Donat que el sistema de construccio steel framing és un sistema de sustentar i no afecta per res a l'estètica. Els perfils es conformen en fred, cosa que facilitat el procès industrial. Donat el baix pes del material en contraposició el totxo es transporta i manipula amb molta facilitat. ,
 • ENGINYERIA DE DETALL

  ENGINYERIA DE DETALL

  Una enginyeria de projecte és el resultat del anàlisis d'una obra particular per ser construida amb steel framing. Aconseguint que el projecte amb questió s'executi de manera ràpida i segura optimitzant recursos tant materials com de ma d'obra.
 • COMFORT I ESTALVI

  COMFORT I ESTALVI

  El sistema permet aportar i executar els aïllaments, les instalacions i tots les elements que donen major comfort a la construcció, d'una forma més eficient. Steel framing es singularment apte per a qualsevol tipus de clima i situació geogràfica, sobretot els més extrems. Les nostres construccions presenten numerosos avantatges pel que fa a l’aïllament i control de calor/fred, contribuïnt a un estalvi real d’energia. Podem assolir classificacions energètiques A+++ .