NOVES TÈCNIQUES REHABILITACIÓ

  CABRÉ GROUP dona servei amb rehabilitació estructural amb diverses tècniques complexes, amb la carbonatació, reforços d'estructura, resistència al foc i sense corrossió..

  Amb S&P ARMO-System solució amb malla de carbó/vidre i morters especials per protecció.

  AVANTATGES

  - SERVEI INTEGRAL ENGINYERIA

  - ASSISTÈNCIA SOBRE EL TERRENY

  - REALITZACIÓ D'ASSAJOS DE PRODUCTE

  - ELEVADA RESISTÈNCIA AL FOC

  - REDUÏT GRUIX

  - FÀCIL INSTAL·LACIÓ A L'OBRA

  - UN SISTEMA, UNA SOLUCIÓ.

  CABRÉ GROUP es compromet amb la protecció d'estructures amb un equip d'enginyers i tècnics per estudiar cada patologia d'estructures deteriorades per entorns marins. Utilitzant el sistema FX-70, aconseguim fer obres amb condicions complexes. Aconseguïm la reparació i protecció de pilars de fusta, de formigó, cimentacions de formigó i pilars metàlics.

  CABRÉ GROUP estudia conjuntament amb arquitectes tècnics de S&P i client, ls millors opcions i garanties per portar a terme les obres complexes de reforç estructural. Amb els estudis de I+D aportats per S&P s'aconsegueix donar una solució per garantir la seguretat de l'edificació a cada patologia de fisura, trencament, carbonatació que afecta a pilars i forjats de formigó i fusta.