NOVES TÈCNIQUES REHABILITACIÓ

CABRÉ GROUP dona servei amb rehabilitació estructural amb diverses tècniques complexes, amb la carbonatació, reforços d'estructura, resistència al foc i sense corrossió..

Amb S&P ARMO-System solució amb malla de carbó/vidre i morters especials per protecció.

AVANTATGES

- SERVEI INTEGRAL ENGINYERIA

- ASSISTÈNCIA SOBRE EL TERRENY

- REALITZACIÓ D'ASSAJOS DE PRODUCTE

- ELEVADA RESISTÈNCIA AL FOC

- REDUÏT GRUIX

- FÀCIL INSTAL·LACIÓ A L'OBRA

- UN SISTEMA, UNA SOLUCIÓ.

CABRÉ GROUP es compromet amb la protecció d'estructures amb un equip d'enginyers i tècnics per estudiar cada patologia d'estructures deteriorades per entorns marins. Utilitzant el sistema FX-70, aconseguim fer obres amb condicions complexes. Aconseguïm la reparació i protecció de pilars de fusta, de formigó, cimentacions de formigó i pilars metàlics.

CABRÉ GROUP estudia conjuntament amb arquitectes tècnics de S&P i client, ls millors opcions i garanties per portar a terme les obres complexes de reforç estructural. Amb els estudis de I+D aportats per S&P s'aconsegueix donar una solució per garantir la seguretat de l'edificació a cada patologia de fisura, trencament, carbonatació que afecta a pilars i forjats de formigó i fusta.